Op 6 juli hebben we een bezoek gebracht aan Het Dorp. Het Dorp ligt in de bosrijke omgeving van Arnhem-Noord en is bijna 60 jaar geleden ontstaan. Het was de eerste woongemeenschap in Nederland waar mensen met een beperking zelfstandig konden wonen. Het vastgoed in Het Dorp is inmiddels toe aan vernieuwing en sluit niet meer optimaal aan op de huidige zorg- en woonbehoeften. De zorgvraag is sterk aan verandering onderhevig evenals de vorm waarin zorg wordt verleend. Mensen hebben steeds meer behoefte aan een leefomgeving waarin zij, ondersteund door technologie, regie hebben over hun eigen leven en in verbinding staan met hun omgeving. Eigenaar Siza heeft zich tot taak gesteld Het Dorp klaar te stomen voor de toekomst en heeft Ontwikkelcombinatie VanWonen / BPD geselecteerd om de herontwikkeling van Het Dorp tot stand te brengen. 

Martijn Bakers (VanWonen) en Rick Hageman (BPD) presenteerden de plannen over de herontwikkeling en hebben ons meegenomen in een rondleiding over het terrein. We sloten als gebruikelijk af met een hapje en drankje, deze keer in Villa Bløff.