Lidmaatschap

Om vanuit verschillende invalshoeken inhoud te kunnen geven aan de doelstelling van VSAN, wordt er naar gestreefd om leden te werven in de volgende bedrijfscategorieën:

·  Aannemers
·  Adviseurs
·  Architecten
·  Beleggers
·  Corporaties
·  Financiers
·  Gemeenten (stadsregio Arnhem Nijmegen)
·  Juristen (advocaten / notarissen /fiscalisten)
·  Makelaars
·  Projectontwikkelaars
·  Stedenbouwkundigen
·  Vastgoedbeheerders

VSAN streeft naar een gezonde mix tussen de leden van de verschillende disciplines. Dit met het doel om een optimale uitwisseling van kennis en netwerken te komen. De contributie bedraagt € 250,- per jaar (2018).

De huidige leden zijn onder meer werkzaam bij: Cortese Capital, Gemeente Arnhem, Shell, Merin, ABC Beleggingen, Cushman & Wakefield, KWP, ING REF, Loko Architecten, Franke Makelaars, Dirkzwager advocaten en notarissen.