Doelgroep

De Vastgoedsociëteit Arnhem Nijmegen (‘VSAN’) is in 2010 opgericht als vereniging voor goed opgeleide vastgoedprofessionals die werkzaam zijn bij toonaangevende organisaties in de regio Arnhem – Nijmegen en omstreken, die in hun vak uitdaging zoeken en die resultaten boeken van een boven gemiddeld niveau.

VSAN kan enkel bestaan door een actieve deelname van haar leden aan een wisselend programma van periodieke bijeenkomsten met een evenwichtige verhouding tussen inspannende en ontspannende activiteiten. Periodiek wordt daartoe een activiteit georganiseerd. Dit zijn zowel formele als informele activiteiten. De formele activiteiten waarvoor de leden worden uitgenodigd hebben het karakter van kennisuitwisseling via lezingen op het gebied van juridische, commerciële en economische ontwikkelingen in de vastgoedmarkt.

VSAN heeft nauwe banden met de JOKAN (Jong Onroerend Goed Arnhem Nijmegen). Integenstelling tot de JOKAN kent VSAN geen maximum leeftijd voor haar leden.