Op donderdag 10 maart 2022 was het dan zover, de eerste postcorona bijeenkomst van de Vastgoed Sociëteit Arnhem Nijmegen. Op het programma stond de algemene ledenvergadering.
De eerste ALV onder leiding van ons nieuwe bestuur Mariel Gerritsen (voorzitter), Claes van Deutekom (secretaris) en Erik van Koolwijk (penningmeester).

Helaas kon Erik niet persoonlijk aanwezig zijn, maar hij had keurig de financiële presentatie en verantwoording in een video gezet.
Na het formele gedeelte van de ALV, hebben we heerlijk gegeten bij Café Verheyden te Arnhem. Een mooi moment voor de leden om bij te praten met elkaar.

We kijken uit naar de volgende activiteit in April.